Schapendrijven© Hondenschool Star Dogcenter ©

No text

Introductie

Deze app is ontwikkeld voor de beginnende handler in het schapendrijven. Deze app biedt een ondersteuning in het trainen van uw hond. Er wordt altijd aangeraden om bij een ervaren trainer uw hond te trainen. Deze weten de situatie altijd goed in te schatten en kunnen u daarbij het beste begeleiden.

U kunt met hulp van mijn trainadvies wel een eigen inzicht creeën tijdens de training van uw hond en daarbij wat vaker zelfstandig aan de slag gaan. Uw hond en u zijn individuelen en samen vormt u een team. U kunt dus ook nooit honden met elkaar vergelijken. De ene methode werkt beter voor bepaalde honden en bij de ene hond zal herhaling vaker genoodzaakt zijn dan bij de andere hond.

Sommige fases van trainingen kunnen ook wat langer duren bij de ene hond dan bij een andere. Zorg altijd dat u pas een fase verder gaat in de training als een oefeningen met alle zekerheid en vertrouwen goed wordt uitgeoefend, pas dan is uw hond klaar voor een hogere moeilijkheidsgraad in de training.

Heel veel trainplezier gewenst!

Hondenschool Star Dogcenter

No text

Trainen

Hondenschool Star Dogcenter

No text

12 uur

De 12 uur positie kunt u het beste zien als een klok, de schapen zijn het centrum u staat 6 uur en uw hond op 12 uur. Dus hoe u ook wend of keert de hond moet telkens op 12 uur staan.

Waarom? Ziet de kudde schapen als ronde cirkel , uw hond drukt de ene helft vd cirkel bij zijn baas en de baas houd de andere kant vd cirkel tegen. En daarom als u om de cirkel schapen heen loopt moet de hond dus ook aan uw overkant blijven om de schapen in de denkbeeldige cirkel te houden.

Hondenschool Star Dogcenter

No text

Fase 1

{Er wordt verwacht dat u hond al lay down kan gaan op het veld. Of in ieder geval afgeremd kan worden.}

Uw hond ligt op 12 uur tegenover uw clubje schapen. U loopt linksom of rechtsom de denkbeeldige cirkel op uw hond af. De hond dient van zijn plaats af te gaan en van u af naar de nieuwe 12 uur positie van u te rennen. Blijft u doorlopen blijft de hond dat dus ook doen. Anders spoort u de hond aan met een motiverend geluid door te blijven lopen. Staat u stil dan zal de hond uit zichzelf tegenover u stilstaan anders geeft u de hond het commando “lay down” of “stand” op de 12 uur positie.

Bij deze oefening loopt u dus bijv linksom de schapen op uw hond af, de hond staat op om ook linksom te rennen. U blijft doorlopen en keert zich dan om om rechtsom te lopen. De hond dient zich ook om te keren en ook rechtsom de schapen heen te lopen/rennen.

Blijf dit oefenen totdat de hond u lichaamstaal zo snel oppakt en meteen omkeerd als de hond u dit ziet doen.

Hondenschool Star Dogcenter

No text

Fase 2

Als de hond direct van zijn plaats af rent als u op hem af komt lopen kunt u de richting die de hond oploopt alvast een commando geven. Dus U loopt op de hond linksom af. Zodra de hond opstaat om linksom te rennen roept u op vriendelijke toon Come Bye of links. Dit klinkt motiverend voor de hond en de hond zal dit dus vaker willen herhalen. Hetzelfde geldt voor rechts en bij deze richting roept u Away of rechts.

Hondenschool Star Dogcenter

No text

Fase 3

De hulp van het op uw hond aflopen voor een richting zal moeten afnemen. Daarom gaat u ook oefenen om stil te blijven staan in of bij uw groepje schapen en de hond het Commando “come bye”of “away” te geven zonder op de hond af te lopen. De hond zal het commando opvolgen en moeten blijven rond rennen totdat u de hond op 12 uur weer laat liggen en staan met “Lay down” of “stand.”U kunt nu ook de hond op verschillende posities leren afgaan. Een aantal oefeningen verder zal de hond nl ook andere posities moeten aanleren om de schapen op te drijven.

Hondenschool Star Dogcenter

No text

Wedstrijd OnderdelenDe uitgebreide versie is te lezen op onze website: stardogcenter.weebly.com

Hondenschool Star Dogcenter

No text

Outrun

De hond start bij de baas en gaat met een grote boog linksom of rechtsom zodat deze netjes achter de schapen uitkomt en krijgt achter de schapen een lay down commando zodat de hond de schapen rustig naar de handler kan brengen

Hondenschool Star Dogcenter

No text

Lift

De hond maakt contact met de schapen en zet deze in beweging. Op een rustige pas brengt de hond de schapen naar de eerste fetchpoorten richting zijn handler.

Hondenschool Star Dogcenter

No text

Fetch

De schapen worden in een rechte lijn door de eerste fetchpoorten gedreven en in een rechte lijn richting de handlers post.(startpunt)

Hondenschool Star Dogcenter

No text

Drive

Met de drive toont de hond aan dat hij niet alleen schapen kan brengen maar ook kan wegdrijven. Op een engels parcours is hiervoor een driehoekig traject uitgezet. Een drive begint als de schapen en hond om de handlerspost zijn.

Hondenschool Star Dogcenter

No text

Shed

Het scheiden begint als de drive is afgelopen. In een grote ring moeten de schapen rustig stilstaan. Handler en hond proberen 1 (single) of 2 willekeurige schapen uit de ring te scheiden van de groep. Of er worden gemarkeerde schapen gescheiden. De hond moet hier moed en balans tonen. Een goede samenwerking tussen handler en hond is een must.

Hondenschool Star Dogcenter

No text

Penn

Schapen worden in een rechte lijn van uit de scheidingsrijn naar de pen gebracht. Handler laat het touw van het penhekje niet los tijdens het pennen. De hond moet de schapen in de pen drijven. Als alle schapen in de pen zijn gedreven mag het hekje gesloten worden en wordt hiermee de run beëindigd.

Hondenschool Star Dogcenter